In 2008 bestond FC Poesele 25 jaar.

Hoe is nu in godsnaam mogelijk geweest om in een piepklein dorp als Poesele een ploeg uit te bouwen die zich op heden de grootste club van Groot-Nevele mag noemen ? We hebben hiervoor een lange weg afgelegd, met her en der wat moeilijk te nemen hindernissen, maar altijd met héél veel enthousiasme en met mensen rondom ons die de club altijd een goed hart hebben toegedragen. Wij doelen hier dan vooral op de grote schare vrijwilligers die tijdens de afgelopen 25 jaar met hart en ziel aan de club hebben gewerkt, de trouwe sponsors die door hun financiële bijdrage de werking van de club helpen ondersteunen en ook de leden zelf, die ervoor zorgden dat de club geregeld in het nieuws kwam met één of andere kampioenstitel gedurende die 25 jaar.

Oktober 1982.

Het officieuze startschot. Vergadering in Den Dilte, dan nog gelegen in de A.C. vander Cruysstenstraat te Nevele, in de vroegere café van Theofiel Van De Velde. Inderdaad, FC Poesele werd geboren in Nevele. Een aantal idealisten komen die avond samen. Waar men vroeger met getrokken messen tegenover elkaar stond, zat men nu aan dezelfde kant van de tafel. Het was jarenlang een bittere strijd tussen KLJ Nevele en KSA Nevele om de grootste jeugdvereniging van Nevele te zijn. En nu broederlijk naast mekaar om iets op te richten wat eigenlijk in Nevele al bestond. Want de mannen aan de tafel waren geregeld enthousiaste toeschouwers op het veld aan de Oostbroek te Nevele.

Patrick (KSA’er)en Dirk (KLJ’er) Schelstraete zagen het anders en kwamen met hun voorstel naar een paar mensen vanuit de respectievelijke jeugdbeweging. Op de kar richting Paepestraat te Poesele zaten mee : Martin Blancke, Wim De Gheest, Koen De Schepper en Geert Blancke.

KKVS.

Van bij de start zaten we al met problemen : er was geen geld, waar vinden we een terrein met kleedkamers en waar vinden we spelers ? Want het was nog de tijd van vóór het arrest Bosman, waar er keihard moest onderhandeld worden met de club waar de speler aangesloten was. Eén oplossing : niet starten in de KBVB, maar wel in het KKVS, het Katholiek Sportverbond dat dan nog bloeiend was in Oost-Vlaanderen. Daar troffen we direct al twee buurtploegen aan, nl. Waterhoens Hansbeke en VK Merendree. Zo konden we een eerste elftal en een tweede ploeg in stelling brengen.

Geld.

Waar kunnen we geld vinden ? Een fuif organiseren : de nacht der Vrije Radio’s was geboren. Een aantal DJ’s van de indertijd bloeiende vrije radio’s (Tequila, Veronieka, Dubbel You …) stonden achter de draaitafels op onze eerste fuif. En ook een kleine bijdrage van de bestuurders op dat ogenblik. Het overschrijvingsformulier van 5.000,- BEF naar het plaatselijk CERA-kantoor is hiervan nog het bewijs.

Terrein en kleedkamers.

Na lang onderhandelen konden we ons eerste terrein aanleggen aan de overkant van deze straat. Een klein terrein met de minimumafmetingen van 90 x 45 meter, groter kregen we er niet uit, en nu naar René Mortier om de gebouwen te gebruiken, aanpalend aan het terrein. René en zijn echtgenote anoniemzagen dat toch niet écht zitten om wekelijks een jonge, enthousiaste bende op en rond hun hof te hebben, want de kleedkamers werden ondergebracht in een vroeger dierenhok. Het lukte ons toch René te overhalen en we konden een beetje aan de inrichting werken. Van douches was er in het geheel geen sprake, dus maar de traditionele waskuipjes of in de volksmond “bassins” genaamd, aankopen. De kleedkamers waren echter te klein, dus moest er afgesproken worden wie na de wedstrijd eerst naar de kantine ging en wie eerst naar de kleedkamers ging. Meestal was het eerst voltallig naar de kantine en pas daarna in stukjes en brokjes naar de kleedkamers. Maar we konden starten en op 3 juni 1983 speelden we onze eerste officiële wedstrijd op het terrein tegen een verzameling Oude Poeselse Gloriën. Alles werd eerst voorafgegaan door een vlaggewijding door E.H. Jamée en nadien werd de eerste trappistenavond op touw gezet met als muzikale omlijsting de fanfare van Nevele o.l.v. Emiel Van Lerberge , de welbekende cafébaas van café Het Volk, nu De Kastelein te Nevele.

Het is niet de bedoeling bij ieder jaar van deze 25 afgelopen jaren stil te staan, maar toch enkele markante gebeurtenissen wil ik via deze weg nog eens als herinnering oproepen.

Gebouw.

Ondertussen hadden we onze intrek genomen aan de andere kant van de Paepestraat, de huidige locatie, maar in een ander gebouw. We kwamen tot akkoord met de kinderen van wijlen Jules De Keyser om het aardappelveld om te vormen tot een voetbalplein. Maar we hadden geen gebouw. Dus op zoek. Via indertijd “Den Boer”, nu Landbouwleven, vonden we een gebouw in de buurt van Geel dat mocht afgehaald worden, mits zelf in te staan voor de afbraak en het transport. Betonnen palen en platen, wat golfplaten, ijzeren deuren die vanuit de oude melkerij van Nevele kwamen, wat oplapwerk en de accommodatie van FC Poesele was geboren. Maar dat was echter buiten de waard gerekend. Er kwam een klacht op het plaatsen van dit gebouw en na talloze gerechtelijke uitspraken en beroepsvonnissen, werd het toenmalig bestuur veroordeeld tot afbraak van het gebouw. We hadden nog een laatste strohalm : het toenmalige gemeentebestuur. De gemeente onderhandelde met de kinderen De Keyzer en kwam tot een akkoord, zodat de gemeente eigenaar werd van het terrein en het omvormde tot recreatiezone. De bestuursleden betaalden een minieme boete en FC Poesele kon verder blijven leven.

De top in het KKVS werd bereikt gedurende het seizoen 1987-1988, het jaar van de eerste titel. Na promotie te hebben afgedwongen via een 2e plaats in de Eerste Klasse, kwamen we terecht in de Overgangsklasse. Het werd een spannende strijd tot op de laatste wedstrijd. De laatste zondag van april 1988 heeft de eerste afzondering plaats gevonden. De match tegen Akkers Middelburg moest aan de Belgische Kust voorbereid worden. En met succes, want om 16.45 uur die dag kon FC Poesele zijn allereerste titel vieren. En hij werd gevierd, zoals het Poesele past, met alles er op en er aan tot aan het ochtendgloren de dag nadien.

KBVB.

Nadat we de promotie naar de Nationale reeks hadden bewerkstelligd, besliste het bestuur na het seizoen 1988-1989 over te stappen naar de KBVB. Met een eerste elftal, een reservenploeg en een miniemenelftal staken we onze neus aan het venster van de KBVB.

Jeugdwerking.

Onze jeugdwerking heeft gedurende al die tijd steeds een groeiende marge gekend. We hadden hiervoor een immer ijverige jeugdverantwoordelijke Dirk Schelstraete die in ieder huis in en rond Nevele en Poesele wel wist waar het aankomend voetbaltalent werd geboren. Er werden geregeld kampioenstitels behaald bij verschillende jeugdcategoriën, wat eveneens aanlokkelijk was voor de sportieve jongelingen om bij FC Poesele aan te sluiten. Met het feit dat er op dit ogenblik nog altijd geen lidgeld wordt betaald voor aansluiting bij onze club, staat de deur echter altijd open voor aankomend voetbaltalent.

Nieuwe gebouwen.

Een andere mijlpaal in het 25-jarig bestaan de club was de bouw van de huidige locatie, zijnde onze derde locatie. In 1996 kwam er een overeenkomst tot stand tussen de gemeente Nevele en een nieuw opgerichte vzw Verenigingsleven Poesele, welke alle verenigingen van Poesele vertegenwoordigde, dat er een subsidie zou toegekend worden aan de gemeente Poesele om de verschillende verenigingen een onderdak te bieden voor het houden van zijn ledenbijeenkomsten. FC Poesele was en is de grootste gebruiker van deze mooie locatie en samen met de aanleg van een tweede en later nog een derde terrein, zit de club met een ledenbestand die de 250 leden benaderd.

Kampioenstitel.

Ondertussen hebben we met het eerste elftal verschillende jaren vertoefd in 4e Provinciale, maar ook in 3e Provinciale hebben we al een aantal jaren achter de rug. Een seizoen dat eveneens in het oog springt is het behalen van de kampioenstitel in 4e Provinciale tijdens 2003-2004. In detail gaan we hier niet treden, want het zou een té lange lijst van activiteiten zijn, gezien we 5 weken op voorhand de titel mochten vieren.

De toekomst.

Tijdens die afgelopen jaren in de KBVB is – zoals eerder al aangehaald – de jeugdwerking steeds gegroeid. Aan de uitbouw van onze jeugdwerking blijven we veel belang hechten en doet het ook écht deugd als er een jeugdploeg kampioen speelt in zijn reeks. Als we dan zien dat er aankomend talent klaar staat om het eerste elftal in de toekomst te dragen, is dàt dan de beloning voor de mensen die deze jongens daar gebracht hebben.

Om iedereen persoonlijk te bedanken voor hetgeen hij of zij gedaan hebben gedurende die 25 jaar, zou dit ons te ver brengen. Maar wij danken dan ook IEDEREEN die in die tijd iets gepresteerd heeft VAN GANSER HARTE.

Geert Blancke