Lidgeldpakket en kledij
FCP Shop
Documenten
Documenten

Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld sportclub via mutualiteit
- Christelijke Mutualiteit
- Onafhankelijk Ziekenfonds
- Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
- Solidaris

Ongevalsaangifte - werkwijze?

1) Download het aangifteformulier
2) Bezorg ons de (volledig ingevulde) aangifte binnen de 10 dagen
(brievenbus inkomhal FCP)
3) Verwittig Ronny Schelstraete van de ingediende aangifte: ronny@fcpoesele.be

Extra inlichtingen?
Ronny Schelstraete (0475 83 65 67)