Afgelastingen

Regenval, feestdagen of andere oorzaken kunnen ervoor zorgen dat een trainingsmoment of wedstrijd niet doorgaat. Als club trachten we deze tot een minimum te beperken.

Wanneer het een algemene afgelasting betreft, zal dit via onze Facebookpagina en via Pro Soccer Data gemeld worden.

Een afgelasting kan ook per bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) of per team plaatsvinden en wordt desgevallend via PSD en in de team Whats Appgroep gemeld door de trainers of de betreffende coördinator.