Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van FC Poesele en bestaat uit ouders van spelers van U6- tot en met U13-teams. De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan.

Wat is de functie van de ouderraad?

Voor de ouders

De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie. De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. De doelstelling is om binnen de gestelde grenzen de samenwerking tussen ouders en voetbal te bevorderen om zo de belangen van de spelers zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen. Tevens organiseert en ondersteunt de ouderraad een aantal niet-sportieve activiteiten binnen de club. Het doel van deze activiteiten is bijkomende financiële inkomsten genereren.

Voor de club

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de voetbalopleiding. Men houdt rekening met de mening van de ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club. De ouderraad vergadert tenminste 3 keer per seizoen. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.  

Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?

De ouderraad houdt zich uitsluitend bezig met de jeugdploegen en niet met de senior teams. De ouderraad fungeert als adviesraad voor het bestuur en voor de sportieve staf. De ouderraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:

- De kwaliteit van de voetbalopleiding bewaken       
- De kwaliteit van de zorg op de club bewaken        
- Het welzijn van de spelers bewaken        
- Het adviseren ten aanzien van de opleiding        
- Het adviseren ten aanzien van de lidgelden        
- Het adviseren inzake nieuwe activiteiten

Samenstelling ouderraad

Billy Neerman, Jonas Persyn, Kristof Boeykens, Sabrina Van Dorpe, Tijl Vossaert.
Afgevaardigden vanuit jeugdbestuur: Ed De Ridder en Bieke De Gheest.

Voorzitter ouderraad: Sabrina Van Dorpe - sabrina.van.dorpe@telenet.be.