Missie

FC Poesele wil evolueren naar de meest aantrekkelijke, lokale voetbalclub in de regio waar vanuit een goede onderbouwde organisatie iedereen zijn favoriete sport kan beleven.

Dit zowel actief (speler) als passief (supporter, ouder, sponsor).

Visie

- Een gedegen organisatiestructuur uitbouwen en versterken.

- Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding waarin alle kinderen (jongens als meisjes) de kans krijgen zich zowel afzonderlijk als in teamverband op een aangename én pedagogische verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer.

- Een accommodatie opbouwen waar het voor iedereen (zowel sportief als extra sportief) aangenaam vertoeven is.

- Een duidelijk financieel kader volgen dat zowel de korte als lange termijn inkomsten en uitgaven beheerst.

- Het organiseren van (en deelnemen aan) een aantal geselecteerde evenementen die de connectie met de lokale regio bestendigen en versterken.

Onze kernwaarden

Onze jeugd is het hart van de club

FC Poesele wil een sportieve vereniging zijn die de mogelijkheid biedt om in recreatief verband voetbal te spelen. De jeugd is het hart van en de toekomst voor onze club. Ons beleid is er op gericht om zo veel mogelijk jeugdspelers de kans te geven om hun favoriete sport te beoefenen en door te stromen naar een 1ste elftal (zowel voor heren als dames) waarmee we op verschillende niveaus in het provinciale voetbal willen presteren.

Sociaal en gastvrij

Het 'voetbalplein' is dé plek waar trainingen en wedstrijden plaats vinden. Dat brengt mensen samen. Die sociale interactie ondersteunen we door het organiseren van activiteiten zoals onze BBQ, Halloweentocht, jeugdtornooi, footlunch... Iedereen is welkom bij onze club.

Gezonde ambitie

FC Poesele weet heel goed wat haalbaar is, maar nog beter wat niet haalbaar is. De medewerkers van de club willen niet per sé op de voorgrond staan, integendeel. Die eigenschappen hebben de club gebracht waar ze nu staat en die willen we graag terugzien bij alle betrokkenen bij onze club. Geen grootspraak, maar gezonde ambitie.

FC Poesele is een financieel gezonde club en dat blijft een belangrijke doelstelling op korte én lange termijn. De club is belangrijker dan een individueel of teambelang. Als club streven we naar vooruitgang, maar zullen we geen stappen voorwaarts zetten zonder haalbaar of sluitend financieel plan. Er wordt heel nauwkeurig op toegekeken dat de financiële balans eerste ploeg versus jeugdwerking behouden blijft.

Democratische club

FC Poesele streeft ernaar om iedereen de kans te geven om zich aan te sluiten bij de club. Daarom wordt het lidgeld bewust laag gehouden en wordt voor het lidgeld een maximum aan return gegeven (trainingen, kledij, bal, drankbonnetjes na de wedstrijd) zodat extra kosten tot een minimum worden beperkt.

Lokale verankering

FC Poesele wil zijn lokale rol voor 100% invullen door zowel in het sporttechnische kader (senior-jeugdtrainers), in de sportieve invulling van de ploegen, alsook de besturen zoveel mogelijk de lokale bevolking te weerspiegelen.

Duurzame club

FC Poesele wil maximaal inzetten op duurzaamheid. Er wordt geïnvesteerd in energiebesparing (zonnepanelen, verlichting terreinen), in waterbesparing (drinkfontein) en gelet op verpakkingsreductie.