Charters

Om het iedereen het zo aangenaam mogelijk te maken binnen FC Poesele werden er een aantal gedragsregels opgesteld. De ervaring leert dat dit één van de meest essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan.

Duidelijke afspraken en gedragsregels helpen de jeugd en hun omgeving goed te functioneren. De gedragsregels zijn uitgetekend binnen onze charters. Het bestuur, trainers en ploegafgevaardigden zullen waken over het opvolgen van deze belangrijke waarden in het voetbal.

Charter spelers
Charter trainers
Charter ouders