Sociaal & Maatschappelijk

Voetbal en studies

FC Poesele streeft naar een optimalisatie van de slaagkansen van onze jeugdspelers op studiegebied. Studeren blijft het belangrijkste én sporten helpt daarbij. We adviseren dan ook onze spelers om naar een goed evenwicht te gaan in fysieke en mentale arbeid. Plan studiemomenten zodanig in dat je zelden een training of wedstrijd mist. In examenperiodes zorgen we uiteraard voor een aangepaste planning in trainingsmomenten in functie van de studies.

Sociaal engastvrij

Het‘voetbalplein’ is dé plek waar trainingen en wedstrijden plaats vinden. Dit brengt mensen samen. Die sociale interactie ondersteunen we door het organiseren van activiteiten zoals onze BBQ, Halloweentocht, jeugdtornooi, footlunch,… Iedereen is welkom bij onze club.

Democratische club

FC Poesele streeft ernaar om iedereen de kans te geven om zich aan te sluiten bij de club. Daarom wordt het lidgeld bewust laag gehouden en wordt voor het lidgeld een maximum aan return gegeven (trainingen, kledij, bal, drankbonnetjes na wedstrijd) zodat extra kosten tot een minimum worden beperkt.

Multiculturele club

FC Poesele is een multiculturele club en dat willen we zo houden. Onze samenleving wordt steeds heterogener qua culturen en etniciteiten. We veroordelen dan ook elke vorm van racisme.