Wat is pesten?

- Pesten gebeurt opzettelijk.
- Pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal).
- Pesten gebeurt systematisch.
- Pesten houdt meestal niet vanzelf op, maar kan eerder erger worden als er niet wordt ingegrepen.
- Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor.
- Pesten is niet hetzelfde als plagen.
- Pesten is structureel. Pesten kan kinderen echt tot wanhoop brengen.
- Vanwege het structurele karakter van pesten dienen we allen (bestuur, trainers, afgevaardigden, ouders, spelers) oog te hebben voor pestgedrag.

Aanpak van pesten op FC Poesele

Een voetbalvereniging, als kleine gemeenschap, kan helpen om pesten tegen te gaan. Pesten is een echt probleem en niet iets om zomaar te negeren. Zoals elk ander probleem moet binnen de club ook voor dit probleem een manier van aanpakken zijn.

Een manier welke dezelfde is doorheen de volledige club.

Basisprincipes:

HET MOET STOPPEN
IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK

Stap 1: Gesprek met het doelwit

Informatie vragen, geen details over wat er juist gebeurd is. Vraag naar beleving, gevoelens van het doelwit.
Uitleg over aanpak, nadruk op niet-bestraffende aspect, vraag toestemming.
Bespreek samen de namen om de groep samen te stellen.
Vraag wat je WEL of NIET mag vertellen over de beleving van het doelwit.
Vraag evt. naar een verhaal of een tekening over het gevoel van het doelwit.
Aangeven dat je steeds bereikbaar blijft voor het doelwit.

Stap 2: Groep wordt samengeroepen

Bestaat uit pesters, meelopers, vrienden en /of positief ingestelde jongeren.
Doelwit is niet aanwezig, dit kan de probleemoplossende aanpak bemoeilijken.

Stap 3: Leg het probleem uit

Vertel aan de groep dat er een probleem is.
Gebruik evt. het verhaal of de tekening van het doelwit.
Praat niet over details van gebeurtenissen.
Beschuldig niemand.
Duidelijk maken dat er een probleem is dat moet opgelost worden.​

Stap 4: Deel de verantwoordelijkheid

Elk groepslid kan bijdragen aan de oplossing.
Zij hebben het meeste contact met het doelwit, dus de beste kansen om het pesten te stoppen.

Stap 5: Vraag de groep naar hun voorstellen

Alle positieve voorstellen aanvaarden.
Vraag om het concreet te maken, ‘Hoe ga je dat doen?’
Aandacht voor de ‘ik-taal’ (wees niet tevreden met algemene uitspraken).
Intenties kunnen opgeschreven worden.

Stap 6: Laat het aan hen over

Leg de verantwoordelijkheid bij de groep; zij alleen kunnen het probleem oplossen.
Bedank hen en geef ze duidelijk vertrouwen.
Vertel dat je hen na een week individueel wil spreken (je blijft bereikbaar).​

Stap 7: 1 week later –  individuele, korte gesprekken met alle betrokkenen

Laat elk lid afzonderlijk vertellen over zijn bijdrage.
Gebruik de kernvragen: hoe is het nu, is het gestopt, ben je tevreden, …
Indien het doelwit niet helemaal tevreden is, kan de procedure herhaald worden.