Spelersraad

FC Poesele betrekt de jeugdspelers in het beleid en de dagelijkse werking. Vandaar dat het beleid een spelersraad als gesprekspartner heeft, samengesteld  uit jeugdspelers. De spelersraad is een manier om spelers, vanaf U15 tot en met U21 (11vs11 lichtingen) inspraak te geven binnen onze cellenwerking.  

Doelstelling

De spelersraad zorgt ervoor dat het bestuur nog beter geïnformeerd wordt omtrent wensen, vragen en mogelijke knelpunten binnen de verschillende lichtingen. Ideeën en initiatieven, afkomstig van de jeugdspelers, worden gebundeld en met het bestuur besproken. De spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houdt met het beleids- en toekomstplan van de club. De besluitvorming blijft in handen van het bestuur.

Functionering

De spelersraad vergadert 3 keer per jaar. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt en gedeeld met het bestuur. Waar nodig en waar mogelijk worden punten behandeld. De spelersraad wordt voorgezeten door de verantwoordelijken uit het jeugdbestuur. De afgevaardigden van de jeugdteams worden bepaald binnen de teams.

De afgevaardigden van de jeugdteams polsen bij de medespelers of er opmerkingen, suggesties of knelpunten zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad. Aan het begin van ieder seizoen kan de samenstelling van de spelersraad veranderen.

Samenstelling spelersraad

U15: Emiel Billiet, Maxime De Smet
U17: Tiemen Goossens, Mathijs Bingé, Arthur De Clerck
U21: Daan Dewulf, Joran Roelandts

Contact loopt via het jeugdbestuur (Ed De Ridder, Dimitri De Vreese en Bieke De Gheest).